-60%

Peace Adzo Medie

Njegova jedina supruga

6,32