Korištenjem internetskih stranica i web trgovine www.sonatina.hr prihvaćate sve dolje navedene uvjete korištenja i potvrđujete da ste iste pročitali i u potpunosti razumjeli.

Ako se zbog bilo kojeg razloga ne slažete s bilo kojim od uvjeta korištenja, molimo Vas da se ne služite ovim internetskim stranicama ni njezinom web trgovinom.

Temeljne odredbe

Internetsku prodaju na Sonatina.hr obavlja Sonatina j.d.o.o. iz Zagreba, Bosiljevska 33, 10110 Zagreb, OIB: 07207095014. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 081156813. Direktor društva je Silvia Sinković.

Kupac je svaka osoba koja izvrši narudžbu barem jednog proizvoda elektroničkim putem na web stranici sonatina.hr.

Kupac prihvaćanjem općih uvjeta poslovanja potvrđuje da je punoljetna i poslovno sposobna osoba te izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni.

Kupnju u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobnih osoba mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe kupnju mogu zaključiti samo uz suglasnost svog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Prihvaćanjem općih uvjeta potvrđuje se status kupca u skladu s navedenim. Za postupanje suprotno navedenom Sonatina j.d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

Sve cijene izražene su u hrvatskoj valuti i sadržavaju PDV po važećoj stopi. Važeće su cijene i ostale pogodnosti koje su na snazi na dan zaprimanja narudžbe.

Izvornik računa kupac prima u paketu prilikom dostave.

Ova Opća pravila poslovanja objašnjavaju uvjete korištenja stranicama Sonatina.hr te postupak kupnje/prodaje proizvoda. Kupnja/prodaja proizvoda provodi se kroz etape: registracija (opcionalno), narudžba, plaćanje, dostava, reklamacija i povrat proizvoda.

Registracija

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, molimo Vas da u čim skorijem roku ažurirate Vaš korisnički račun na Sonatina.hr u rubrici “Moj račun”. Prilikom kreiranja lozinke, molimo Vas da koristite sigurnu lozinku (velika i mala slova, brojevi te specijalni znakovi).

Naručivanje

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem na stranicama web-trgovine dodavanjem proizvoda u „košaricu“. Proizvodi se smatraju naručenima u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Potvrdu o prihvatu narudžbe kupac će dobiti na adresu e-pošte koju je naveo prilikom podnošenja narudžbe. Ako kupac ne dobije potvrdu o prihvatu narudžbe, potrebno je provjeriti nalaze li se proizvodi u njegovoj košarici te ponoviti proces naručivanja. Ako niste sigurni da li je narudžba uspješno podnesena, kontaktirajte nas na prodaja@sonatina.hr.

Sonatina j.d.o.o obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ako Sonatina j.d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca e-mailom radi dogovora oko promjene ili otkaza narudžbe. 

Pretprodaja

Sonatina.hr vrši pretprodaju proizvoda za koje je poznat datum dolaska na skladište odnosno datum kada proizvod može biti isporučen kupcu. Artikli u pretprodaji u svom opisu imaju jasno naznačen status proizvoda u pretprodaji zajedno s naznačenim datumom dolaska proizvoda na skladište.

U slučaju narudžbe proizvoda koji se nalazi u pretprodaji, a prilikom koje kupac naruči i ostale proizvode trenutačno raspoložive, isporuka svih proizvoda iz košarice vrši se tek po raspoloživosti knjige iz pretprodaje odnosno tek po dolasku te knjige iz tiska – ne vršimo djelomičnu isporuku narudžbe. Ako kupac želi raniju isporuku dostupnih proizvoda, Sonatina j.d.o.o. će zaračunati troškove dostave u skladu s ovim Općim pravilima poslovanja. Rokovi dolaska knjiga u pretprodaji su informativne prirode i ovise o okolnostima na koje Sonatina.hr nema utjecaja (tiskara), te Sonatina j.d.o.o. ne može jamčiti da će biti ispoštovani. U slučaju produljenja roka isporuke proizvoda naručenih tijekom pretprodaje, produljuje se i rok isporuke ostalih knjiga iz te iste narudžbe, a kupac ima pravo raskinuti ugovor.

Naručene proizvode tijekom razdoblja pretprodaje šaljemo odmah po primitku robe na skladište.

Plaćanje

Kupac se obavezuje naručene proizvode platiti Sonatini j.d.o.o. jednim od sljedećih načina plaćanja:

Putem internet bankarstva odnosno općom uplatnicom

Kupac naručene proizvode plaća prije njihovog preuzimanja na osnovu potvrde narudžbe s iskazanim brojem narudžbe kao pozivom na broj koji je potrebno naznačiti prilikom plaćanja. U slučaju odabira ove opcije plaćanja, potrebno je da kupac pričeka dok ne primi e-poštu odnosno potvrdu narudžbe s podacima za uplatu.

Troškovi uplate (trošak banke ili uplatnog mjesta npr. Hrvatska pošta) nisu uključeni u cijenu te ih kupac snosi sam.

Pouzećem

Kupac plaća naručene proizvode prilikom preuzimanja pošiljke. Cjelokupni iznos računa plaća se dostavnoj službi.

Sve kupce koji zahtijevaju R1 račun molimo da nam to označe u zadanom polju obrasca za upis podataka uz obavezan unos OIB-a tvrtke.

Kupce koji preferiraju kartični način plaćanja, ljubazno molimo da se za kupnju obrate jednoj od partnerskih web-trgovina:

Hoću knjigu
Naklada Ljevak
Znanje

Dostava

Sonatina j.d.o.o. naručene proizvode dostavlja isključivo na području Hrvatske. Kupce iz inozemstva koji žele da im se proizvodi isporuče van granica Hrvatske, ljubazno molimo da naše proizvode potraže na nekoj od partnerskih web-trgovina:

Hoću knjigu
Naklada Ljevak
Znanje

Sonatina j.d.o.o. dostavlja naručene proizvode jednom od sljedećih kurirskih odnosno poštanskih službi (Hrvatska pošta, DPD).

Cijena dostave je 3,50 EUR te je u njoj sadržan pripadajući PDV. Cijena dostave aktivira se kod naručivanja.

Dostava je besplatna za narudžbe iznad 30,00 EUR.

Rok isporuke je do pet radnih dana, osim za pošiljke koje se dostavljaju na otoke za koje ne postoje pravodobne i redovite prometne veze te se navedeni rok isporuke produžuje za tri radna dana.

U rokove isporuke ne računaju se:

dan primitka narudžbe;

 • vrijeme potrebno da uplata po ponudi/predračunu postane vidljiva na računu Sonatine j.d.o.o.;
 • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja;
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Sonatine j.d.o.o.;
 • subote i nedjelje, te praznici i blagdani po hrvatskim propisima.

Radno vrijeme službe za zaprimanje narudžbi jest od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati.

U slučaju izvanrednih okolnosti koje Sonatinu j.d.o.o. kao prodavatelja sprečavaju da kupcu dostavi proizvod u gore navedenom vremenu, kupac će o tome biti pravovremeno obaviješten e-poštom na adresu koju je kupac naveo prilikom procesa narudžbe.     

Reklamacije i povrat

Reklamacija tehnički neispravnih proizvoda

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenim transportom ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati paket i samo pakiranje pošiljke. Ako pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja, preporučujemo da kupac odbije njezin primitak jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Sonatini j.d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Sonatina j.d.o.o. prihvaća reklamacije vezane uz nedostatke proizvoda (tiskarske pogreške, manjak stranica ili njihov nepravilan slijed) uz predočenje dokaza da je proizvod kupljen na stranicama web-trgovine Sonatine j.d.o.o. Reklamacije vezane uz nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na adresu e-pošte: prodaja@sonatina.hr
 • na adresu: Sonatina j.d.o.o., Bosiljevska 33, 10 110 Zagreb
 • na broj telefona: 099 2455 593 – radno vrijeme službe za reklamacije je radnim danom od 8.30 do 15.30 

U slučaju opravdane reklamacije omogućava se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa u roku od 14 dana od primitka povrata odnosno zamjena proizvoda. Sonatina j.d.o.o. prihvaća povrat reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak povrata/zamjene proizvoda u cijelosti snosi Sonatina j.d.o.o.

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Jednostrani raskid ugovora kupac može izvršiti putem obrasca za jednostrani raskid ugovora na poveznici:

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (PDF)

U slučaju da kupac izvrši raskid ugovora, Sonatina j.d.o.o. će kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu s uvjetima iz Općih uvjeta poslovanja.

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane kupca snosi kupac.
U slučaju raskida ugovora od strane kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Sonatina j.d.o.o., Bosiljevska 33, 10 110 Zagreb, zajedno s primljenim računom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupit ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima.

Povrat robe mora se izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada nam je kupac izjavio jednostrani raskid ugovora.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

Zaštita osobnih podataka

Sonatina j.d.o.o. prikuplja osobne podatke kupaca samo u nužnoj mjeri za ispunjenje svoje obveze te se obvezuje štititi osobne podatke kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka; ujedno se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka kupca osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke kupaca.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Kupac u svakome trenutku može pisanim putem zatražiti trajnu ili privremenu zabranu korištenja svojih osobnih podataka.

Ostale odredbe

Sonatina j.d.o.o. zadržava pravo da bez prethodne obavijesti mijenja sadržaj ovih Općih uvjeta poslovanja, ponudu proizvoda, cjenike, druge podatke vezane uz on-line prodaju kao i sav ostali sadržaj na Sonatina.hr te nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Internetska stranica Sonatina.hr uključuje poveznice na druge internetske stranice za čiji sadržaj Sonatina j.d.o.o. nije odgovorna niti ga kontrolira te stoga korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik. Na internetskim stranicama Sonatina.hr moguće je oglašavanje a oglašivači su odgovorni da materijali za oglašavanje budu u skladu sa zakonskim normama i pravilima. Sonatina j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

Sadržaj na Sonatina.hr autorski je i zaštićen je sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, te se može koristiti samo za osobne potrebe u nekomercijalne svrhe.

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda ne moraju nužno biti identični proizvodu. Nastojimo što točnije prikazati i opisati artikle. Međutim, zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda.

Sonatina j.d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi prilikom korištenja Sonatina.hr mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na Sonatina.hr i na podacima pohranjenima na istim uređajima ako je šteta nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. Također Sonatina j.d.o.o. je oslobođena svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Sonatina.hr.

Prilikom registracije na Sonatina.hr bit ćete dužni kreirati snažnu lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašim korisničkim računom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate putem putem e-maila prodaja@sonatina.hr, kako bismo Vam dali upute za izmjenu Vaše lozinke. Ako postoji bilo kakva sumnja na propust u sigurnosti, Sonatina d.o.o. ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

Usluge koje Vam pruža Sonatina j.d.o.o. web-trgovina ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje ) te usluge za pristup našim stranicama. Sonatina j.d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja internetskih stranica.

Izjava o privatnosti

Poduzeće Sonatina j.d.o.o. vlasnik je web-stranice Sonatina.hr. 

Sonatina j.d.o.o. poštuje privatnost korisnika i posvećuje veliku važnost zaštiti korisnikovih osobnih podataka. Politika privatnosti osobnih podataka na internetskim stranicama uređuje način na koji postupamo s podacima koji se prikupljaju i obrađuju prilikom posjeta našim internetskim stranicama.

Izjava o privatnosti i zaštiti osobnih podataka na internetskim stranicama odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnika u svrhu zaprimanja narudžbi i slanja proizvoda s web-trgovine Sonatina.hr, te na primjenu kolačića (cookies) i analitike (Google Analytics) na internetskim stranicama https://www.sonatina.hr/.

Korištenjem našim internetskim stranicama korisnik je suglasan s načinom prikupljanja i obrade osobnih podataka navedenih u ovoj politici te pohranom i pristupom kolačića (cookies) na njegovom uređaju.

Molimo vas da Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo Vaše osobne podatke.

Izjava o privatnosti obavještava Vas o načinu na koji se obrađuju Vaši osobni podaci kada stupite u kontakt sa Sonatina.hr ili koristite neku od naših usluga. Sonatina j.d.o.o. je voditelj obrade za osobne podatke koje obrađujemo (osim ako nije drugačije navedeno). Kako bi se održala funkcionalnost internetskih stranica, unaprijedio njihov rad, olakšalo njihovo korištenje, poboljšalo promocijske i oglašivačke aktivnosti, poboljšala ponuda proizvoda i usluga, na ovom se web-mjestu, ovisno o svrsi, mogu prikupljati i upotrebljavati osobni podaci korisnika kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, telefonski broj i sl.). Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

Sonatina j.d.o.o. ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, podaci se mogu dijeliti s pouzdanim partnerima za određene svrhe, primjerice omogućavanje korisničke potpore, organizaciju dostave i sl. Korisnik u svakom trenutku ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, njihov ispravak, te pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti.

Sonatina j.d.o.o. prikuplja informacije koje korisnik pruži (kupnjom ili narudžbom proizvoda, slanjem upita na neku naših adresa), i informacije koje se automatski obrađuju (pristupom web stranici prikupljaju se određene vrste podataka putem kolačića i drugih jedinstvenih identifikatora poput IP adrese, korisničkog imena, e-mail adrese, lozinke; mjesta uređaja ili računala i sl.).

Prava korisnika

U slučaju da Sonatina j.d.o.o. obrađuje podatke korisnika, isti u svakom trenutku ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke;
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka;
 • pravo na prenosivost podataka;
 • pravo na povlačenje privole;
 • pravo na podnošenje prigovora;
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka;
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora.


Za ostvarivanje bilo kojeg od navedenih prava, korisnik nas može kontaktirati na:

 • putem e-maila: prodaja@sonatina.hr
 • telefonski: 099 2455 593
 • poštom: Sonatina j.d.o.o., Bosiljevska 33, 10110 Zagreb

Poveznice s trećim stranama

Na svojoj web-stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

Privola

Prikupljeni podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu web-trgovine te se neće prosljeđivati trećim stranama. Svoja prava možete ostvariti putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na telefon 099 2455 593 ili putem e-pošte: prodaja@sonatina.hr

Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti posljednji je put izmijenjena 2. siječnja 2022. godine. 

Kolačići (cookies)

Što su kolačići?

Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu www.sonatina.hr web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto  www.sonatina.hr pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto www.sonatina.hr odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.

Kako koristimo kolačiće (Cookies)?


Kako bismo poboljšali svoje usluge, na web trgovini Sonatina.hr koristimo kolačiće. Pojedini kolačići koje koristimo osnovni su za normalno funkcioniranje pojedinih usluga, a drugi se koriste u svrhu prikupljanja informacija o korištenju internetske stranice (statistiku), tako da stranicu možemo prilagoditi vašim osobnim preferencijama. Neki kolačići su privremeni i nestaju kada isključite internetski preglednik. Pojedini kolačići ključni su za rad stranice, dok se drugi koriste za poboljšanje radnih svojstava i korisničkog iskustva.

Kakve kolačiće koristi Sonatina.hr zašto?

 • Privremeni kolačići (engl. Session cookies) –  su kolačići koji se brišu s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju i stvarima koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web-mjesto. S pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.
 • Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – su kolačići koji obično ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. S pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Oni imaju datum isteka u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Sonatina.hr koristi trajne kolačiće za potrebe poput „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici, što vama kao registriranom korisniku pojednostavljuje korištenje www.sonatina.hr

Kako podesiti postavke kolačića?

Podešavanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Upravljanje postavkama kolačića može se napraviti u internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, kliknite na ime internetskog preglednika koji koristite. Neke postavke mogu varirati i o uređaju kojim pristupate internetu (stolno računalo, tablet ili pametni telefon).

Ako želite obrisati kolačiće koji su već u vašem računalu, molimo vas da pogledate gore navedene upute koje se razlikuju ovisno o vašem internetskom pregledniku.

Ako odlučite da ne želite koristiti kolačiće tijekom svog posjeta, morate biti svjesni da neke funkcije stranice možda neće raditi onako kako očekujete da rade.